3.9
คะแนนของคุณ
อันดับ
คะแนนเฉลี่ย 3.9 / 5 จากทั้งหมด 22 โหวต
ยศ
162 และมีมุมมองรายเดือน 20.6K
ทางเลือก
ปรับปรุง
ผู้เขียน (s)
ปรับปรุง
(s) ศิลปิน
ปรับปรุง
(s) ประเภท
ชนิดภาพเขียน
ปรับปรุง